Thema's

7 juni 2010

Roze gezin minder gewaardeerd dan heterogezin

Movisie legde acht stellingen over roze ouderschap voor aan ruim honderd professionals uit de sectoren onderwijs en zorg & welzijn. Uit de enquete blijkt dat een groot deel van de professionals positief staat tegenover roze gezinnen. Toch vindt 30 procent van de respondenten een roze gezin niet gelijkwaardig aan een heterogezin. Zij menen dat het voor een kind het beste is om door een vader én een moeder te worden opgevoed.

Meeroudergezin
Verder valt op dat de respondenten gezinnen met drie of vier ouders (meeroudergezinnen) minder waarderen dan eenoudergezinnen. 38 procent vindt een meeroudergezin minder geschikt voor kinderen om in op te groeien. Voor eenoudergezinnen ligt dat percentage tussen de 20 (in geval van één moeder) en 24 procent (in geval van één vader). 'Professionals denken bij ouderschap nog te vaak vanzelfsprekend aan het traditionele gezin met één vader en één moeder', constateert Josee Rothuizen, senior adviseur bij Movisie. 'Sinds 1980 wordt door homomannen, lesbische vrouwen en biseksuelen steeds vaker bewust gekozen voor kinderen. Daardoor komen andere gezinsvormen steeds meer voor.'

Respect
Movisie adviseert professionals die te maken hebben met roze gezinnen respect te hebben voor de keuze van de ouders en daarbij uit te gaan van de eigen manier waarop het roze gezin functioneert. Rothuizen: 'Er is voor professionals een wereld te winnen op dit terrein. Voor kinderen is het belangrijk dat op school of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin hun thuissituatie wordt geaccepteerd wordt: voor hen zelf is het immers heel normaal.'

Lees het volledige persbericht op de site van Movisie. Download hier de
Handreiking homo-emancipatie: roze ouderschap.