Thema's

27 november 2009

Lesbische hulpverlening terug in Rotterdam

'Dit is bijzonder, want bijna overal is deze specialisatie wegbezuinigd', zegt Marianne Stijnis. 'Homoseksualiteit is in de reguliere hulpverlening wel geaccepteerd, en dat is een groot goed, maar er wordt gemakkelijk voorbijgegaan aan specifieke problemen. Je weet ook niet van te voren hoe de homoseksualiteit bij een hulpverlener zal landen. Hier hebben we een roze bril op. We komen daardoor makkelijker en sneller to the point.' Dichterbij huis
Hiervoor werkte Stijnis in de GGZ. 'Ik was onder andere betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en had vooral te maken met daders. Nu werk ik dichter bij huis en dichter bij mezelf, binnen mijn eigen doelgroep.'
Welke problemen verwacht ze, behalve coming out, in haar spreekkamer tegen te komen? 'Crisissituaties. Mensen die jaren een prettig leven leiden en dan opeens ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld omdat hun partner overlijdt. En vrouwen die dilemma's hebben rond hun genderrol, of die zoekende zijn naar een individuele invulling van hun lesbische levensstijl. En relatieproblemen.'
Marianne Stijnis heeft ervaring met lesbische stellen in therapie. 'Vrouwen hebben vaak een ideaalbeeld van hun relatie. Dat maakt het extra lastig als er toch problemen opdoemen. Ze denken die op te lossen door heel veel te praten, maar blijven almaar in hetzelfde kringetje ronddraaien. Daarbij kan drankgebruik een rol spelen. Zelfs huiselijk geweld komt voor onder vrouwen.' Op de goede plek
Incidenteel verwacht Marianne ook homoseksuele mannen, omdat die soms liever niet met een man praten. En mensen met homoseksuele gevoelens binnen een heterohuwelijk, een groep die steeds vaker contact zoekt met Rotterdam Verkeert. Verder wil zij iets betekenen voor ouderen die te kampen hebben met eenzaamheid.
Aanmelden voor de hulpverlening kan telefonisch of via de website van Rotterdam Verkeert. Daarna volgt een intakegesprek. 'Als blijkt dat mensen bij ons op de goede plek zijn, dan kunnen we ze vijf gesprekken aanbieden. Als er meer nodig is, verwijzen we door. En last but not least: ook beroepskrachten, zoals docenten of maatschappelijk werkers, kunnen bij ons terecht kunnen voor consultatie en advies.'

Meer informatie: www.rotterdamverkeert.nl Lees hier meer over hulpverlening.