Thema's

1 juli 2009

Resultaten behoefte-onderzoek 55+ lesbo's

Over de huidige generatie 55- tot 70-jarige lesbische vrouwen in Nederland is weinig bekend. Wat zijn de leefstijlen van ouder wordende lesbiennes? Welke behoeften hebben zij op het gebied van zorg en welzijn? Op welke wijze kunnen gemeenten, welzijnsorganisaties en homobelangenorganisaties bijdragen aan het welbevinden van 55+ lesbische vrouwen? Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen heeft kenniscentrum MOVISIE een verkennend onderzoek uitgevoerd. In het rapport Behoeften worden zichtbaar. Een verkennend onderzoek naar de leefstijlen van 55+ lesbische vrouwen en hun behoeften op het gebied van zorg en welzijn (Utrecht, juni 2009) van Pauline Vincenten doet MOVISIE verslag.

Aan dit onderzoek deden 63 vrouwen mee door een vragenlijst in te vullen, 39 van hen hebben daarnaast deelgenomen aan een regionale bijeenkomst waar zij met elkaar in gesprek gingen over hun leefsituatie.

Een van de conclusies is dat oudere lesbiennes belang hebben bij een goed netwerk van vriendinnen. Schorer is inmiddels ingesprongen op die behoefte aan ontmoeting en organiseert iedere tweede zondag van de maand Café Zilver in het project Roze Kracht.
Daarnaast werkt Schorer vanaf najaar 2009 aan een integrale aanpak voor een homovriendelijke en homoveilige woonomgeving door middel van training aan professionals in de zorg, laagdrempelige voorlichting aan heteroseksuele bewoners van zorgvoorzieningen en gezellige bijeenkomsten voor homoseksuele bewoners en buurtbewoners.