Thema's

Je laatste wensen rond ziekte en dood

Wie mag welke medische beslissingen over je nemen? Hoe wil je je erfenis verdelen? Hoe wil je je uitvaart? Regel het goed, want anders beslissen de wet en je (juridische) familie voor jou.

Medische beslissingen

Juist als je geen (juridische) partner of kinderen hebt is het verstandig je laatste wensen goed vast te leggen, om te voorkomen dat anderen beslissingen nemen over jouw laatste levensfase waar je niet achter staat. Als je niets hebt geregeld, neemt je (juridische) familie de beslissingen. Dat is zo vastgelegd in de wet. Maar misschien heb je geen goed contact met je familie. Bij de www.nvve.nl kun je een pakket wilsverklaringen aanvragen rond medische beslissingen, behandelverbod en eventueel een verzoek tot euthanasie. Je kunt al je wensen op papier zetten om op dit punt je zelfstandigheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Je erfenis en je spullen

Leg zaken vast over je erfenis en je inboedel. Wie ruimt je spullen op? Wat mag wel en niet bewaard worden? Wat gebeurt er met je geld, of met je schulden? Als je wilt voorkomen dat anderen over je bezittingen beslissen en bijvoorbeeld een verre neef er met je geld vandoor gaat, neem dan contact op met een notaris om het te regelen. Voor spullen is het voldoende dat je de bestemming ervan vastlegt in een handgeschreven en ondertekende verklaring. Laat anderen wel weten dat je zo'n verklaring hebt en waar ze die kunnen vinden. Misschien heb je waardevolle brieven, dagboeken, foto's die een bijdrage kunnen leveren aan de lesbische geschiedschrijving? Neem dan contact op met www.ihlia.nl of www.Rosadoc.be.

Je uitvaart

Regel ook je uitvaart, als je wilt dat het op jouw manier gebeurt. Als je niets regelt zal je (juridische) familie dat doen en staat je zelfgekozen familie van vrienden en vriendinnen mogelijk buitenspel. Je kunt je wensen vastleggen in een uitvaartcodicil (wensenformulier). Dat kunt je downloaden bij diverse uitvaartondernemers. Je moet het met de hand invullen en ondertekenen. Laat aan je nabestaanden weten dat je er een hebt en waar ze het kunnen vinden. Misschien wil je een uitvaartondernemer die affiniteit heeft met lesbo's en homo's? Kijk voor informatie en adressen dan op www.homolesbischeuitvaart.nl. Meer lezen over de voorbereiding van je uitvaart: 'Tijd voor de dood. Handleiding voor een persoonlijke uitvaart'. (Elsevier gezondheidszorg, 2001). Geschreven door Marjon Klaassen, lesbisch uitvaartondernemer.